English  
Basit tarama | Detaylı tarama | Konu tarama | Süreli yayın tarama | Hakkımızda | Yardım | Ana Sayfa
her sayfada gösterilecek kayıt sayısı :     

Dokümantasyon Merkezi Bilgi Bankası Online Tarama Sayfasına Hoş Geldiniz.

Bilgi Bankası; Kitap, rapor, tez vb. dokümanlar; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğler ile süreli yayınlarda (dergi ve gazete) yayınlanan makalele ve haberlere ait bibliyografik bilgilerden oluşmaktadır. Makale ve haberler 1990 yılı ve sonrasını içermektedir. Gazete haber ve makaleleri Türkiye’nin gündeminde önemli yer tutan konularda seçmeli olarak indekslenmektedir.

Tarama Yaparken;

1. Doküman türlerinde tek tek veya birden fazla tür işaretleyerek tarama yapabilirsiniz. Hepsi tercih edilmiş ise bilgi bankasının tamamından tarama yapılacaktır.

2. Tarama yapılacak alanda veya alanlar arasında yazdığınız kelimeler birbiriyle mantıksal (VE) ile bağlanacaktır.

3. Kelimeler ilgili alanlara yazılırken her türlü BÜYÜK/küçük harf ve Türkçe karakter kullanabilirsiniz.

4. Klavyeniz Türkçe değil ise, taramak istediğiniz kelimeleri Yardım sayfasında bulunan tablodaki kriterlere göre yazınız.

5. Taramayı başlatmak için enter tuşunu veya ara butonunu tıklayınız. Aradığınız kayıtlar eser adına göre alfabetik olarak ekranınızda gösterilecektir. Sağ üst köşeden sayfada gösterilecek kayıt sayısını belirleyebilirsiniz.

6. Daha verimli taramalar yapabilmek için Yardım'ı okuyunuz.

7. Bilgi Bankası’ndaki bibliyografik bilgiler haftalık olarak güncellenmektedir.

iletişim: dokumantasyon@devletarsivleri.gov.tr
Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı